Muwebi
No 1 !!!!

 Motywacją do wydania maxisingla tego stał się  1-szy w Polsce Festiwal Życia – potężne dzieło ewangelizacyjne.  Muwebi  spotkała się tu z bardzo ciepłym przyjęciem i dużym zainteresowaniem popartym sporą ilością sprzedanych egzemplarzy.

Muwebi No1 jest zapowiedzią  cyklu,który wierzymy,  że z Bożą pomocą będzie kontynuowany. Zawiera  4 muzyczne wersety: 

 

1.    Mat. 6,21        Albowiem gdzie jest skarb Twój…

2.    Ef  2,8             Łaską zbawieni jesteście…

3.    Hbr 4,12         Słowo Boże jest…    kliknij , aby odsłuchać całość

4.    Jan 3,3           Zaprawdę,  zaprawdę powiadam Ci…

Następna Muwebi 2 zawiera  3 z 4 zawartych w niej utworów w niewiele  zmienionym brzmieniu i wykonaniu

Natomiast Muwebi No 3 rozpoczyna Słowo Boże jest.. Hbr4;12 w zmienionej aranżacji z Hard Rock na Funky.

Płyta Muwebi No 1 nie jest już dostępna na rynku komercyjnym.

 Zapraszamy też na stronę Facebook